تسهیلات پرداخت قسطی هزینه عمل

با پیگیری های انجام شده توسط مدیریت مرکز درمان ناباروری رویا شما می توانید دو سوم هزینه عمل جراحی خود را با کمک تسهیلات بانک تجارت پرداخت نمایید. اقساط پرداختی این تسهیلات در سه قسط ماهانه دریافت خواهد شد.

جهت استفاده ار این امکان به بانک تجارت شعبه صفائیه قم مراجعه و درخواست کارت آسان خرید نمایید. جهت دریافت تسهیلات فوق تنها نیاز به یک کارمند بعنوان ضامن می باشد.

EnglishIraqIran