PGD یا غربالگری جنین

وجود بیماری‌های ژنتیکی در زوجین یا خانواده‌های آن‌ها، سن بالای مادر و عواملی از این قبیل می‌تواند باعث افزایش خطر بروز ناهنجاری‌های کروموزومی در نوزاد شود. برای جلوگیری از تکرار بیمارهای ژنتیکی از روش  PGD استفاده می‌شود

روشPGD شامل بررسی ژنتیکی و تشخیص اختلالات احتمالی جنین پیش از لانه‌گزینی است. PGD در بررسی اختلالات تک ژنی ، ناهنجاری‌های کروموزومی، غربالگری قبل از لانه ­گزینی ، کاربرد دارد و همچنین دقیق‌ترین و پیچیده‌ترین تکنیک برای انتخاب جنسیت نیز محسوب می‌شود. در روش PGD لقاح به‌صورت خارج رحمی صورت می‌گیرد، با تحریک تخمدان، تخمک‌های خانم جمع‌آوری می‌شود و در آزمایشگاه با اسپرم آقا ترکیب‌شده و جنین تشکیل می‌شود. در روز سوم لقاح هنگامی‌که جنین بین شش تا هشت سلول دارد در غشای سلول جنین برش لیزری کوچک ایجاد می‌شود و یکی از سلول‌ها را بدون اینکه دچار آسیبی شود، از سایر سلول‌ها جدا می‌شود. حذف یکی از این سلول‌ها به جنین در حال رشد آسیب نمی‌رساند. هر سلول در جنین شامل کپی یکسان از ژنوم کل جنین است. در آزمایشگاه ، سلول ازلحاظ نقص ژنتیکی و جنسیت جنین بررسی می‌شود و جنین‌های سالم در رحم مادر قرار می‌گیرند.

با انتخاب جنین سالم ازلحاظ ژنتیکی در روش PGD ، از شکل‌گیری و تولد نوزاد با ناهنجاری‌های ژنتیکی یا اختلالات کروموزومی جلوگیری می‌شود، همچنین برشی که با لیزر برای بررسی سلول‌های جنین در غشای جنین (زونا پلوسیدا) ایجاد می‌شود، به لانه‌گزینی بهتر جنین در رحم کمک می‌کند.

 

EnglishIraqIran