انتخاب جنسیت

انتخاب جنسیت

جنسیت جنین با کروموزوم‌های به ارث رسیده از والدین تعیین می‌شود. جنین یک کروموزوم از مادر و یک کروموزوم از پدر به ارث می‌برد، مادر دارای دو کروموزوم  Xو پدر دارای یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y است؛ بنابراین جنسیت جنین از طریق کروموزوم‌های پدر تعیین می‌شود.

ازجمله روش‌های علمی انتخاب جنسیت، IUI به روش اریکسون و لقاح آزمایشگاهی به همراه PGD است. در مرکز درمان ناباروری رویا امکان تعیین جنسیت فرزند برای زوجین فراهم است.

 

تعیین جنسیت جنین با روشPGD

PGD (تشخیص ژنتیکی قبل از لانه‌گزینی) روشی است که به‌واسطه آن می‌توان قبل از شروع بارداری در خصوص جنین‌هایی که از لقاح مصنوعی به وجود آمده‌اند، اطلاعات ژنتیکی بدست آورد. این روش تنها روش دقیق و نزدیک به ۱۰۰% برای تعیین جنسیت است و برای خانواده‌هایی که سابقه بیماری وابسته به جنس دارند و یا خانواده‌هایی که قصد دارند بین جنسیت فرزندان خود توازن برقرار کنند، کاربردی است.

در این روش با کمک لقاح آزمایشگاهی در آزمایشگاه برای زوجین جنین تشکیل می‌شود. در روز سوم لقاح هنگامی‌که جنین بین شش تا هشت سلول دارد در غشای سلول جنین برش لیزری کوچک ایجاد می‌شود و یکی از سلول‌ها از جنین جدا می‌شود. هر سلول در جنین شامل کپی یکسان از ژنوم کل جنین است. در آزمایشگاه جنسیت جنین بررسی می‌شود و جنین‌ با جنس موردنظر زوجین در رحم مادر قرار می‌گیرد.

مرکز ناباروری رویا  با داشتن تجهیزات پیشرفته قادر به ارائه خدمت انتخاب جنسیت با تکنیک PGD است.

 

تعیین جنسیت به روش اریکسون با IUI

اریکسون جدا‌سازی اسپرم به روش اریکسون را طراحی نمود. در این روش اسپرم حاوی کروموزوم Y به علت سبک ‌تر بودن، سریع‌تر شنا کرده و زودتر به لایه غلیظ ‌تر می‌رسد و می‌توان آن را از بقیه جدا کرد. بنابراین اسپرم‌ها شسته شده و بر روی یک‌لایه آلبومین که ضخامت آن از بالا به سمت پایین افزایش می‌یابد و غلیظ‌ترین لایه در پایین‌ترین سطح قرار دارد، ریخته می‌شوند. اسپرم‌ها از میان لایه‌های آلبومین باغلظت‌های مختلف شنا می‌کنند. اسپرم‌های جداسازی شده به روش اریکسون، به‌صورت لقاح داخل رحمی(IUI)  به خانم تلقیح می‌شود. میزان تاثیرگذاری این روش قطعی نیست و میزان موفقیت آن در حدود ۷۰ درصد است.

EnglishIraqIran