راهنمای آنالیز اسپرم

ازمایش مهمترین قسمت از بررسی های اولیه جهت تشخیص ناباروری در مردان می باشد. آزمایش اسپرم ازمایشی است که تعداد، حرکت، شکل و عوامل دیگر مربوط به اسپرم را بررسی می کند.

برای این آزمایش یک قطره از مایع سیمن روی لام آزمایشگاهی ریخته شده و سپس زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی مد نظربررسی می شود. نمونه مناسب باید تعدای بیش از ۱۵میلیون اسپرم در هر میلی لیتر داشته باشند و بیش از ۴۰درصد اسپرم ها در آن متحرک و حداقل ۴ درصد شکل طبیعی برخوردار باشند.

تذکر:زمانی که برای انجام آزمایش اسپرم به ازمایشگاه اندرولوژی مراجعه می کنید بایستی حداقل  ۲ روز و حداکثر ۷روز از اخرین انزال  یا نزدیکی شما گذشته باشد.

 

 

EnglishIraqIran