راهنمای قبل تخمک گیری(پانکچر)

حدود ۸ تا ۱۰ ساعت قبل از عمل پانکچر از خوردن و آشامیدن خودداری کنید.

لطفا در روز عمل از لنز، جواهرات، آرایش و لاک ناخن استفاده نکنید.

وضعیت بیمار از لحاظ بیهوشی:در اتاق عمل از طریق تزریق داخل وریدی یا استنشاق، داروی بیهوشی به شما داده خواهد شد.

EnglishIraqIran